Active Directory Port List

remote-key-lock

Şirketinizde firewall kullanıyorsanız ve port based  bir segmentasyon durumu söz konusu ise tüm vlan yapınızdan aşağıdaki tüm portlara izin vermeniz gerekmektedir. Aşağıdaki tablo size etki active directory için gereken tüm bağlantı noktalarını göstermektedir.

CP and UDP 389 Directory, Replication, User and Computer
Authentication, Group Policy, Trusts
LDAP
TCP 636 Directory, Replication, User and Computer
Authentication, Group Policy, Trusts
LDAP SSL
TCP 3268 Directory, Replication, User and Computer
Authentication, Group Policy, Trusts
LDAP GC
TCP 3269 Directory, Replication, User and Computer
Authentication, Group Policy, Trusts
LDAP GC SSL
TCP and UDP 88 User and Computer Authentication, Forest-Level
Trusts
Kerberos
TCP and UDP 53 User and Computer Authentication, Name Resolution,
Trusts
DNS
TCP and UDP 445 Replication, User and Computer Authentication, Group
Policy, Trusts
SMB,CIFS,SMB2, DFSN, LSARPC, NbtSS, NetLogonR, SamR,
SrvSvc
TCP 25 Replication SMTP
TCP 135 Replication RPC, EPM
TCP Dynamic Replication, User and Computer Authentication, Group
Policy, Trusts
RPC, DCOM, EPM, DRSUAPI, NetLogonR, SamR,
FRS
TCP 5722 File Replication RPC, DFSR (SYSVOL)
UDP 123 Windows Time, Trusts Windows Time
TCP and UDP 464 Replication, User and Computer Authentication,
Trusts
Kerberos change/set password
UDP Dynamic Group Policy DCOM, RPC, EPM
UDP 138 DFS, Group Policy DFSN, NetLogon, NetBIOS Datagram
Service
TCP 9389 AD DS Web Services SOAP
UDP 137 User and Computer Authentication, NetLogon, NetBIOS Name Resolution
TCP 139 User and Computer Authentication,
Replication
DFSN, NetBIOS Session Service,
NetLogon

 

Windows sunucusunda ihtiyaç duyulan bağlantı noktaları hakkında daha fazla ayrıntı için buradaki bağlantıyı deneyebilirsiniz.

Yazı dolaşımı

Exit mobile version