AppInfo plugin in VMware Tools 11.x

vmware-1024x576

VMware Tools 11’deki AppInfo eklentisi ile vSphere ortamınızdaki guestler OS’ler üzerinde çalışan tüm uygulamaların isim  versiyon bilgilerini elde edebilirsiniz.  VMware Tools’un belirli bir vSphere sürümünden ayrılmasının güzel avantajlarından biri, VMware’in artık müşterilere tüm vSphere altyapısını yükseltmelerine gerek kalmadan ek GuestOS yetenekleri sunabilmesidir, bu da bizi yeni appInfo özelliğine getiriyor.Varsayılan olarak, bu yeni AppInfo özelliği, VMware Tools 11 yüklendikten sonra varsayılan olarak  etkinleştirilir  ve hem Windows hem de Linux GuestOS ile desteklenmektedir. Etkinleştirildiğinde, varsayılan toplama periyodu her 30 dakikada bir çalışır ve  bu zaman dilimini isterseniz değiştirebilirsiniz.

Ancak, bu özelliği kullanmak için ESXi sürüm 7.0 Güncelleme 1 gereklidir.

appInfo eklentisi tarafından toplanan veriler aşağıdaki gibi alınabilir:

Linux:

vmtoolsd –cmd “info-get guestinfo.appInfo”

vmware-rpctool “info-get guestinfo.appInfo”

Windows:

rpctool.exe “info-get guestinfo.appInfo”

 

appInfo eklentisi, VM ve Host seviyelerinde etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Host seviyesinde bırakmak için

 esxcli vm appinfo set –enabled false

 

VM seviyesinde devre dışı bırakmak için

Linux:

vmware-toolbox-cmd config set appInfo disabled true

vmware-toolbox-cmd config set appinfo poll-interval 0

Windows:

VMwareToolboxCmd.exe config set appInfo disabled true

VMwareToolboxCmd.exe config set appInfo poll-interval 0

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık