Connect A Windows Container To A Shared Storage With Docker

Bu makalede, Docker’ı kullanarak bir volume nasıl oluşturulduğunu ve yeni bir Windows Containers ‘a nasıl atandığını göreceğiz.

Ilk olarak aşağıdaki cmdlet  kullanarak bir volume oluşturuyoruz.

docker volume create dockervolume

docker volume ls

Docker run --name docker01 -it -v c:\programdata\docker\volumes\dockervolume:c:\dockervolume microsoft/windowsservercore cmd

 

Oluşturulan volume hostun üzerinde aşağıdaki dizinde görebilirsiniz.

C:\ProgramData\docker\volumes

Yazı dolaşımı

Exit mobile version