Deploy Docker Container On Windows Server 2016

Windows Server 2016’da Windows Containers sunucu rolü nasıl  kurulduktan sonra docker nasıl deploy edilir konusuna değineceğiz. Bu makalede hem Windows Server 2016’da GUI Arayüzü ve Server Core arayüzü kullanılacaktır.

 Basit bir komut satırı aracıyla Windows Konteynerleri oluşturmamızı, silmemizi ve yönetmenizi sağlayan bir komut satırı yardımcı programıdır.

Başlamak için en son Windows Server sürümünü 1607’yi yüklemenizi ve en yeni güncellemeleri yapmanızı tavsiye ediyorum.

Rolün Kurulmuş olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki komutu kullanabiliriz.

Get-WindowsFeature containers

Kurulum için aşağıdaki cmdlet ‘i kullanabilirsiniz.

Install-WindowsFeature containers

Sonra, aşağıdaki iki cmdlet’i kullanarak Docker Yönetim aracını kuruyoruz.

Install-Module -Name DockerMsftProvider -Repository PSGallery -Force

Install-Package -Name docker -ProviderName DockerMsftProvider

Kurulum tamamlandıktan sonra

Restart-computer

Sunucu yeniden başladıktan sonra Docker versiyonu öğrenmek için aşağıdaki cmdleti kullabilirsiniz.

docker version

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık