Exchange 2010 Active Sync Issue

Aşağıdaki gibi bir log event loglarınızda mevcut işe lütfen makale sonundaki adımları uygulayınız.

Log Name: Application

Source:  MSExchange ActiveSync

Date:  11/20/2009 12:23:07 PM

Event ID: 1053

Task Category: Configuration

Level:  Error

Keywords:  Classic

User:N/A

Computer:  <server>.thenet.gen.nz

Description:

Exchange ActiveSync doesn’t have sufficient permissions to create the “CN=<name>,OU=<OU Name>,DC=thenet,DC=gen,DC=nz” container under Active Directory user “Active Directory operation failed on <server>.thenet.gen.nz. This error is not retriable. Additional information: Access is denied.

Active directory response: 00000005: SecErr: DSID-031521D0, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0

“.

Make sure the user has inherited permission granted to domain\Exchange Servers to allow List, Create child, Delete child of object type “msExchangeActiveSyncDevices” and doesn’t have any deny permissions that block such operations.

Details:%3

Event Xml:

<Event xmlns=”lll”>

<System>

<Provider Name=”MSExchange ActiveSync” />

<EventID Qualifiers=”49156″>1053</EventID>

<Level>2</Level>

<Task>2</Task>

<Keywords>0×80000000000000</Keywords>

<TimeCreated SystemTime=”2009-11-19T23:23:07.000000000Z” />

<EventRecordID>9577</EventRecordID>

<Channel>Application</Channel>

<Computer><server>.thenet.gen.nz</Computer>

<Security />

</System>

<EventData>

<Data>CN=<name>,OU=<OU Name>,DC=thenet,DC=gen,DC=nz</Data>

<Data>Active Directory operation failed on <server>.thenet.gen.nz. This error is not retriable. Additional information: Access is denied.

Active directory response: 00000005: SecErr: DSID-031521D0, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0

</Data>

</EventData>

</Event>

Aşağıdaki adımları takip ederek yukarıdaki sorunu çözebilirsiniz. ilk olarak

Active Directory Users And Computers’ı açıyoruz yukarıdaki sekmelerden view advanced seceğini işaretliyoruz.


ilgili kullanıcının üzerinde sağ klik propertis diyerek security tabına geliyoruz. ordan advanced tıklayarak


include inherit table seçeneğini işaretleyerek apply edip çıkıyoruz


sonrasında telefonla tekrar login olmayı deniyoruz.

 

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık