Exchange 2010 Mailtips Kullanimi

MailTips MailTips, e-posta mesajları oluşturmakta olan gönderenlerin(senders) ekranında görüntülenerek ekstra bilgi sağlar.Mailtips (posta ipuçları); alıcılar ve onların erişebilirliği ile ilgili detaylar ya da mesajın hangi nedenlerden ulaştırılamayacağı gibi, mesajlar hakkındaki konularda bilgi sağlarlar.


Örneğin; mesajın gönderileceği kişi eğer ofisin dışında ise, gönderenler mesajı oluştururken bu konuyla ilgili bilgilendirilir.

İlk olarak kurulumdan sonra default olarak gelen organizasyonumuzun Mailtips ayarlarını kontrol ediyoruz.

Get-OrganizationConfig : fl *mailtips*

Resim-1


Resim-2

MailTips Enable/Disable etmek için

Set-OrganizationConfig -MailTipsAllTipsEnabled $true komutunu kullabilirsiniz.


Resim-3

Large Audience Threshold değerini default olarak 25 gelmektedir Bu demek oluyorki aynı anda 25 alıcı eklediğimiz zaman bir uyarı alacağız bu değeri düşürmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Set-OrganizationConfig -MailTipsLargeAudienceThreshold 5


Resim-4

Dışarıya mail gönderirken uyarı alınmasını istiyorsak aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

Set-OrganizationConfig —MailTipsExternalRecipientsTipsEnabled $True


Resim-5

Out of Office için Mailbox full uyarısı için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.


Gerekli işlemlerden sonra birkaç örneklendirme yaparak işlemimize devam ediyoruz.

Resim-6

6 dan fazla alıcı eklediğimiz zaman gördüğümüz üzere Outlook üzerinde aşağıdaki gibi bir uyarı ile karşılaşmaktayız.


Resim-7

Organizasyon dışına mail gönderirken aldığımız uyarıyı görmekteyiz.


Exchange 2010’a ait yeni özelliklerden olan Mailtips uygulamasını tanımaya çalıştık bir sonraki makalede görüşmek üzere


Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık