Exchange 2010 SP2 Mailbox PST Import Etme

Bir önceki makalemizde Export işleminden bahsetmiştik. Export ettiğimiz pstlerimizi ilgili mailboxlara import edelim. bu işlemleri gerçekleştirmek icin aşağıdaki powershell komutlarını kullanabilirsiniz.

bir önceki makalede yetkili bir kullanıcıya yetki vermiştik. tekrar hatırlatmak adına aşağıdaki komutu yetkilendirmek icin kullanabilirsiniz.

New-ManagementRoleAssignment “Role “Mailbox Import Export” “User Administrator


Paylaşım verdiğimiz klasörü aşağıdaki gibi yetkilendiriyoruz.


Aşağıdaki cmdlet ile onur.can kullancısının mailbox’nı mustafa.karanın mailbox’ına import ediyoruz.

[PS] C:\>New-MailboxImportRequest -FilePath \\serv1\Export\onur.can.pst -Mailbox mustafa.kara

aşağıdaki komutla target belirleyerek import işlemi gerçekleştirebiliriz.

[PS] C:\>New-MailboxImportRequest -FilePath \\serv1\Export\onur.can.pst -Mailbox onur.can -TargetRootFolder “Mailbox – Onur.Can”

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık