How To Assign A Static IP Address To A Windows Container

Bu makalede,  Windows Server Container’e nasıl Statik IP Adresi atandığını göreceğiz. Windows Container’e statik bir IP adresi atamadan önce bir network oluşturmamız gerekmektedir.Network oluşturulduktan sonra static ip adresini docker containers ‘e tanımlayabiliriz.

docker network create -d transparent --subnet=172.25.111.98/24 –gateway=172.25.111.1 TDockerNet

Oluşturduğumuz networkü doğruluyoruz.

docker network ls

Oluşturduğumu network üzerinden bir statik ip adresli bir containers çalıştırıyoruz.

docker run -it --name webonur --network=TDockerNet --ip 172.25.111.98 nanoserver/iis

Networku doğrulamak ve çalıştığını test etmek için ilgili containers ‘a ping atıyorum.

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık