How To Change Windows Nano Server 2016 DNS Server IP Address

Bu makalede, Windows Nano Server 2016’daki Varolan DNS Server IP adresinin nasıl değiştirileceğini göstereceğim.

ilk olarak powershell çalıştırıp aşağıdaki cmdlet’i çalıştırıyoruz.

Get-DNSClient

DNS ip adresini değiştireceğim Interface 5

Get-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 5

 

IP Adresini değiştirmek ve  görüntülemek için aşağıdaki cmdleti  kullanıyoruz.

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 5 -ServerAddresses "192.168.1.1"
Get-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 5

 

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık