How To Create A Transparent Network For Windows Containers

Transparent network : En çok kullanılan yöntemlerden biridir.  Containers doğrudan fiziksel networke bağlı olmakla birlikte static ip veya dhcp kullanmanız mümkündür.

Herhangi bir değişiklik yapmadan önce, aşağıdaki komutu kullanarak  yapılandırılmış mevcut ağları kontrol ediyoruz

docker network ls

DHCP etkin bir ağda transparent network oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanacağım.

docker network create -d transparent dockervlan

Bir sanal makinaya yeni oluşturduğumuz transparent networke atamak için aşağıdaki cmdleti kullanıyorum.

docker run -it --network=tlan microsoft/nanoserver

 

Yazı dolaşımı

Exit mobile version