How Update Windows Containers Docker Version To The Latest Build

Bu makalede, Windows Server 2016 Windows Containers Docker Sürüm güncellemeleri nasıl yapılır konusuna değineceğiz. Konteynerler çok hızlı gelişen ve her gelişme ile birlikte yeni İyileştirmeler, Güvenlik güncelleştirmeleri ve daha iyi performans getiren yeni bir teknolojidir.

Kullandığımız Windows Containers Docker Sürümünü kontrol etmek için aşağıdaki docker cmdletini kullanacağız.

docker version

Aşağıdaki powershell cmdlet’i kullanarakta versiyonumuzu tespit edebiliriz.

Get-Package

En son sürüme güncellemek için aşağıdaki cmdleti kullanacağız

Install-Package -Name docker -ProviderName DockerMsftProvider -Force

Kurulum tamamlandıktan sonra docker servisini tekrar başlatıyor ve  docker versiyonunu kontrol etmek için aşağıdaki cmdleti kullanıyoruz.

Restart-Service docker
docker version

 

Yazı dolaşımı

Exit mobile version