Install Active Directory PowerShell Module On Windows Server 2016

Windows 2016 Active Directory Powershell Modulü nasıl yüklenir konusuna değineceğiz. Bu modül aracılığı ile active directory de gerçekleştirdiğimiz kullanıcı oluşturma,slime vb işlemleri cmdlet yardımı ile yapacağız öncelikle modülümüzü kurmaya başlıyoruz.

Aşağıdaki cmdlet ile kurulu olup olmadığını kontrol ediyoruz..

Get-WindowsFeature RSAT-AD-PowerShell

Modülü yüklemek için aşağıdaki cmdleti kullanıyoruz

Install-WindowsFeature RSAT-AD-PowerShell

Görüldüğü üzere kurulum tamamlandı.

kurulan modülü Control Panel->Administrative Tools -> Active Directory Module for Windows Powershell şeklinde erişim sağlayabilirsiniz.

Sürümü kontrol etmek için aşağıdaki cmdleti kullanabilirsiniz.

Import-module activedirectory
Get-Module

Yazı dolaşımı

Exit mobile version