Install Microsoft SQL Express On Windows Containers Using Docker

Bu makale windows server containers docker üzerine Microsoft SQL Server Express 2016 nasıl kurulduğu konusuna değineceğiz.

Docker’s Public Repository ‘de geçtiğimiz yıl Microsoft microsoft/mssql-server-windows-express imajını  kullanıma sundu.

Öncelikle imajı indirmek için aşağıdaki komutu kullanıyoruz. Imaj 12 gb olduğu için biraz bu nedenle biraz bekleyeceğiz.

docker pull microsoft/mssql-server-windows-express

Download işlemi tamamlandıktan sonra aşağıdaki cmdlet ile sql sunucusunu çalıştırıyoruz.

 

docker run -e 'ACCEPT_EULA=Y' -e 'SA_PASSWORD=Pa$$w0rd1' -p 1433:1433 
-d microsoft/mssql-server-windows-express

Yazı dolaşımı

Exit mobile version