Install VMware Tools Windows Server 2016 Core

Bu makale de windows server 2016 core üzerine vmtools kurulum işlemini gerçekleştireceğiz. ilk olarak windows server 2016 core üzerine vmtools isomuzu mount ediyoruz.

Mount işlemi gerçekleştikten sonra aşağıdaki cmdleti kullanarak tüm sürücüleri listeliyoruz.

Get-PSdrive

 

d: dizine girerek  .\setup.exe ‘yi çalıştırarak kurulumu başlatıyoruz.

kurulum tamamlandığına göre sunucuyu yeniden başlatıyoruz.

Yazı dolaşımı

Exit mobile version