PowerCLI Error Invalid Server Certificate

PowerCLI Invalid server certificate

Windows Powershell üzerine VMware PowerCLI modülü yüklediğinizde vcenter sunucunuza bağlanırken aşağıdaki şekilde bir uyarı alabilirsiniz.

Connect-VIserver : 24.09.2018 10:55:58 Connect-VIServer Error: Invalid server certificate. Use Set-PowerCLIConfigurati
on to set the value for the InvalidCertificateAction option to Prompt if you’d like to connect once or to add a permane
nt exception for this server.
Additional Information: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel with authority ‘Labvcenter’.

 

Komutun çıktısına bağlı olarak “ InvalidCertificateAction ” “ Unset ” olarak tanımlanmış görünmektedir.

Get-PowerCLIConfiguration

Sertifika kontrolünü devre dışı bırakmak için aşağıdaki komut setini kullanıyoruz.

Set-PowerCLIConfiguration -InvalidCertificateAction Ignore -Confirm:$false

 

 

Aşağıdaki komut seti ile vcenter sunucumuza bağlana biliriz.

Connect-VIserver -Server Name(IpAdres)

 

 

 

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık