SQL Server Database Connectivity Testing Using PowerShell

Yeni bir SQL Server kurdunuz. Bir kullanıcı veya geliştirici, veritabanının çöktüğünü, bağlanamadığını ve birkaç hata mesajından birini aldığını söyledi. SQL Server in tüm hizmetlerinin çalıştığını biliyorsunuz, ancak ağınızı ve işletim sisteminde sorun olduğunu söylüyor ise sql server connection string bilgilerinin doğru girilip girilmediğini ve bağlantı sorunu olup olmadığını test etmek için aşağıdaki script’i kullanabilirsiniz. Ve onları göndermektense, sorunu gidermenize yardımcı olması için neden biraz yararlı bilgiler toplamıyorsunuz? SQL Server bağlantınızı PowerShell ile nasıl test edeceğinizi öğrenin.

function Test-SQLConnection
{ 
 [OutputType([bool])]
 Param
 (
 [Parameter(Mandatory=$true,
 ValueFromPipelineByPropertyName=$true,
 Position=0)]
 $ConnectionString
 )
 try
 {
 $sqlConnection = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection $ConnectionString;
 $sqlConnection.Open();
 $sqlConnection.Close();

 return $true;
 }
 catch
 {
 return $false;
 }
}


Test-SQLConnection "Data Source=ConnectionName;database=TEST;User ID=Username;Password=Passsword"


 

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık