Docker

4 sene önce

How to Change The Local Administrator’s Password On Windows Nano Server 2016

Post Views: 218 Bu makalede Windows 2016 nano server üzerinde administrator hesabının şifresi nasıl değiştirilir konusuna değineceğiz. İlk olarak aşağıdaki cmdlet yardımı ile nanoserver ‘a bağlanıyoruz.

4 sene önce

Exclude Defender Antivirus Folder Scanning On Windows Nano Server 2016

Post Views: 247 Bu makalede, bir klasörün Windows Nano Server 2016’da Windows Defender Antivirus tarafından bir klasörün taranmasını nasıl engellediğimi size göstereceğim.

4 sene önce

How To Change Windows Nano Server 2016 DNS Server IP Address

Post Views: 219 Bu makalede, Windows Nano Server 2016’daki Varolan DNS Server IP adresinin nasıl değiştirileceğini göstereceğim.

4 sene önce

How To Connect To A Windows Container Using PowerShell

Post Views: 239 PowerShell Kullanarak Windows Containere nasıl bağlanılır konusuna değineceğiz ilk olarak

4 sene önce

Docker Command-Line Completion For The Windows Docker PowerShell Module

Post Views: 191 Bu makalede, Windows Docker PowerShell Modülü için Docker Komut Satırı tamamlama aracını nasıl yükleyeceğinizi göreceğiz.

4 sene önce

Install Microsoft SQL Express On Windows Containers Using Docker

Post Views: 337 Bu makale windows server containers docker üzerine Microsoft SQL Server Express 2016 nasıl kurulduğu konusuna değineceğiz.

4 sene önce

Connect A Windows Container To A Shared Storage With Docker

Post Views: 251 Bu makalede, Docker’ı kullanarak bir volume nasıl oluşturulduğunu ve yeni bir Windows Containers ‘a nasıl atandığını göreceğiz.