Docker

5 sene önce

How to Change The Local Administrator’s Password On Windows Nano Server 2016

Bu makalede Windows 2016 nano server üzerinde administrator hesabının şifresi nasıl değiştirilir konusuna değineceğiz. İlk olarak aşağıdaki cmdlet yardımı ile nanoserver ‘a bağlanıyoruz. $ip = "172.25.111.197" Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts $ip…

5 sene önce

Exclude Defender Antivirus Folder Scanning On Windows Nano Server 2016

Bu makalede, bir klasörün Windows Nano Server 2016'da Windows Defender Antivirus tarafından bir klasörün taranmasını nasıl engellediğimi size göstereceğim. Windows Server 2016'nın piyasaya sürülmesiyle Microsoft, Windows Defender'ı Nano da dahil…

5 sene önce

How To Change Windows Nano Server 2016 DNS Server IP Address

Bu makalede, Windows Nano Server 2016'daki Varolan DNS Server IP adresinin nasıl değiştirileceğini göstereceğim. ilk olarak powershell çalıştırıp aşağıdaki cmdlet'i çalıştırıyoruz. Get-DNSClient DNS ip adresini değiştireceğim Interface 5 Get-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex…

5 sene önce

How To Connect To A Windows Container Using PowerShell

PowerShell Kullanarak Windows Containere nasıl bağlanılır konusuna değineceğiz ilk olarak Aşağıdaki cmdlet ile çalışan containerları kontrol ediyoruz. Get-Container cmdleti kullandığımız da aşağıdaki cmdleti in yapılandırılmadığını görmekteyiz. Yapılandırma için Register-PSRepository -Name…

5 sene önce

Docker Command-Line Completion For The Windows Docker PowerShell Module

Bu makalede, Windows Docker PowerShell Modülü için Docker Komut Satırı tamamlama aracını nasıl yükleyeceğinizi göreceğiz. Posh docker 'e buradan ulaşabilirisiniz. Kurulumu aşağıdaki cmdlet'i kullanarak başlıyoruz. Install-Module posh-docker Import-Module posh-powershell basit…

5 sene önce

Install Microsoft SQL Express On Windows Containers Using Docker

Bu makale windows server containers docker üzerine Microsoft SQL Server Express 2016 nasıl kurulduğu konusuna değineceğiz. Docker’s Public Repository ‘de geçtiğimiz yıl Microsoft microsoft/mssql-server-windows-express imajını  kullanıma sundu. Öncelikle imajı indirmek…

5 sene önce

Connect A Windows Container To A Shared Storage With Docker

Bu makalede, Docker'ı kullanarak bir volume nasıl oluşturulduğunu ve yeni bir Windows Containers ‘a nasıl atandığını göreceğiz. Ilk olarak aşağıdaki cmdlet  kullanarak bir volume oluşturuyoruz. docker volume create dockervolume docker…