How to Change The Local Administrator’s Password On Windows Nano Server 2016

Bu makalede Windows 2016 nano server üzerinde administrator hesabının şifresi nasıl değiştirilir konusuna değineceğiz. İlk olarak aşağıdaki cmdlet yardımı ile nanoserver ‘a bağlanıyoruz.

 

$ip = "172.25.111.197"
Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts $ip -Confirm:$false
Enter-PSSession -computername $ip -Credential administrator

 

Bağlandıktan sonra, aşağıdaki cmdlet’i kullanarak yeni bir parolaya bir değişken atacağım.

$password = ConvertTo-SecureString "Password2456" -AsPlainText –Force

 

Yönetici şifresini değiştirmek için aşağıdaki kodu kullanacağım:

 

Set-LocalUser administrator -Password $password

 

 

İsteğe bağlı olarak, parolayı never expire olarak işaretleyebilirsiniz.

Set-LocalUser administrator -PasswordNeverExpires $true

 

499 views
Paylaş

YORUM YAZIN


UA-15660912-1