How To Connect To A Windows Container Using PowerShell

PowerShell Kullanarak Windows Containere nasıl bağlanılır konusuna değineceğiz ilk olarak

Aşağıdaki cmdlet ile çalışan containerları kontrol ediyoruz.

Get-Container cmdleti kullandığımız da aşağıdaki cmdleti in yapılandırılmadığını görmekteyiz.

Yapılandırma için

Register-PSRepository -Name DockerPS-Dev -SourceLocation 
https://ci.appveyor.com/nuget/docker-powershell-dev 
Install-Module -Name Docker -Repository DockerPS-Dev -Scope CurrentUser

Daha fazla bilgi için buradan

Get-Container

Listelediğimiz container’e bağlanmak için aşağıdaki cmdleti kullanalım

Enter-PSSession -ContainerId (Get-Container -name gallant_stallman).id –RunAsAdministrator

Bağlantı gerçekleştişten sonra containers içinde Get-Process cmdlet ‘I çalışan processleri görmekteyiz.

604 views
Paylaş
UA-15660912-1