A Shared Storage With Docker

5 sene önce

Connect A Windows Container To A Shared Storage With Docker

Bu makalede, Docker'ı kullanarak bir volume nasıl oluşturulduğunu ve yeni bir Windows Containers ‘a nasıl atandığını göreceğiz. Ilk olarak aşağıdaki cmdlet  kullanarak bir volume oluşturuyoruz. docker volume create dockervolume docker…