VMs Restarted in an HA Event

Yönettiğiniz vmware sanallaştırma ortamlarında bazen esxi hostlarınız purple screene düşebilir. Bu durumda ilgili host üzerinde çalışan makinelerin hangilerinin restart olduğunu öğrenmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki PowerCLI komutu size yardımcı olacaktır.

Get-VIEvent -MaxSamples 100000 -Start (Get-Date).AddDays(-1) -Type Warning 
| Where {$_.FullFormattedMessage -match "restarted"} |
select CreatedTime,FullFormattedMessage | sort CreatedTime –Descending

 

Paylaş
UA-15660912-1