Message: Access to the registry key ‘Global’ is denied

‘Web sunucularında ASP.Net State Server Session Aktivitelerini izlerken web uygulamalarımın birinde aşağıdaki şekilde bir hata ile karşılaştım. Bu hatanın application poolu çalıştırdığım hesabın gerekli yetkilere sahip olmadığı event viewer ‘a düştüğünü farkettim.

Message: Access to the registry key ‘Global’ is denied.

Exception: System.UnauthorizedAccessException Message: Access to the registry key 'Global' is 
denied. Source: mscorlib at Microsoft.Win32.RegistryKey.Win32Error(Int32 errorCode, String str)
 at Microsoft.Win32.RegistryKey.InternalGetValue(String name, Object defaultValue, Boolean 
doNotExpand, Boolean checkSecurity) at Microsoft.Win32.RegistryKey.GetValue(String name)
 at System.Diagnostics.PerformanceMonitor.GetData(String item) at System.Diagnostics.
PerformanceCounterLib.GetPerformanceData(String item) 
at System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.get_CategoryTable() 
at System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.CategoryExists
(String machine, String category) at System.Diagnostics.PerformanceCounterCategory.Exists
(String categoryName, String machineName) 
at System.Diagnostics.PerformanceCounterCategory.Exists(String categoryName) 
at Sitecore.Diagnostics.PerformanceCounters.PerformanceCounter.CanBeCreated(
) at Sitecore.Diagnostics.PerformanceCounters.PerformanceCounter.
InitializeCounter(Boolean reset)

 

  1.  Computer Management açıyoruz – System Tools – Local Users and Groups – Groups – Performance Log Users grubuna application pool ‘u çalıştırdığım hesabı ekliyoruz
  2. Değişikliklerin gerçekleşmesi için command promptu ‘ açıp iireset komutunu çalıştırıyoruz.

Sorunsuz günler..

803 views
Paylaş
UA-15660912-1